Więcej informacji

Monitoring GPS dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Do zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy należy dbanie o bezpieczeństwo infrastruktury drogowej na trasach wojewódzkich. Sieć dróg wojewódzkich ma bardzo ważne znaczenie dla obsługi potrzeb społeczno-gospodarczych i turystycznych całego regionu, a przejezdność dróg i dobra jakość nawierzchni jest bardzo ważna szczególnie w okresie zimowym, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo pojazdów poruszających się po nich.

W celu kontroli pracy pojazdów uczestniczących w akcji zimowego utrzymania dróg Zarząd Dróg wyposażył te auta w system monitorowania obiektów SMOK. Bieżąca lokalizacja oraz archiwizacja danych o trasach przejazdów i prędkości ich pokonania stanowią podstawę tego systemu. Użytkownik otrzymuje informację, gdzie dany pojazd był i czy faktycznie prowadził prace porządkowe podczas akcji zima. Gromadzone z pojazdów informacje obsługiwane są przez aplikacje, które umożliwiają szybką i intuicyjną ich analizę. Oprogramowanie pozwala na przeglądanie zapisanych przez program danych, a także przeszukiwanie i wyświetlanie ich na ekranie w formie zestawień na podstawie wybranych kryteriów. Powstałe archiwum danych to nieocenione źródło informacji, ułatwiające zarządzanie pracownikami oraz zapleczem sprzętowym i technicznym, wpływa na podniesienie poziomu świadczonych usług i obniżenie kosztów utrzymania dróg każdej zimy.

ZAUFALI NAM