Więcej informacji

Monitoring GPS dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi wyposażył flotę swoich pojazdów w system monitorowania obiektów SMOK. Bieżąca lokalizacja oraz archiwizacja danych o trasach przejazdów i prędkości ich pokonania stanowią podstawę tego systemu GPS. Napływające z pojazdów informacje obsługiwane są przez odpowiednie aplikacje, zaprojektowane tak, aby umożliwić szybkie i intuicyjne korzystanie z bazy. Oprogramowanie pozwala na przeglądanie zapisanych przez program danych, a także przeszukiwanie i wyświetlanie ich na ekranie w formie zestawień na podstawie wybranych kryteriów. To rozbudowane archiwum stanowi nieocenione źródło informacji, ułatwiające zarządzanie pracownikami oraz zapleczem sprzętowym i technicznym, wspomaga podniesienie jakości świadczonych usług i obniżenie kosztów eksploatacji floty pojazdów tucholskiego przedsiębiorstwa.

ZAUFALI NAM